Truy cập nội dung luôn

TOÁN HỌC TOÁN HỌC

GIỚI THIỆU VỀ TỔ TOÁN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG

----------------------

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT

Họ và tên

Địa Chỉ

Trình độ
CM

Chức
Vụ

Năm vào
ngành

1

Nguyễn Tấn Đạt

676  Ấp 2, Xã Đạo Thạnh, MT

Th.s Toán

 TTCM

2005

2

Cao Minh Quân

10 Lê Văn Thạnh, P7, MT

ĐHSP Toán

TPCM 

1983

3

Nguyễn Hoàng Kinh

26 Lý Thường Kiệt, P4, MT

ĐHSP Toán

 

1986

4

Đoàn Thị Tú Anh

10/41 Nguyễn Trãi, P7, MT

ĐHSP Toán

 

1988

5

Trương Thị Mỹ Hoàn

306 Mỹ Thạnh, Mỹ Phong, MT

ĐHSP Toán

 

1986

6

Đinh Công Minh (1)

146, Trịnh Hoài Đức, P3, MT

Th.s Toán

 

1983

7

Nguyễn Tuấn Ngọc

An Lạc A, Lương Hòa lạc,CG

Th.s Toán

 

2008

8

Nguyễn Thị Hồng Nhung

1/6 Hồ Văn Nhánh, F5-MT

Th.s Toán

 

2007

9

Đinh Công Minh (2)

84N, Nam Kì Khởi Nghĩa, P5, MT

Th.s Toán

 

2005

 

Danh sách cựu giáo viên của tổ Toán

 

DANH SÁCH CỰU GIÁO VIÊN CỦA TỔ TOÁN

STT

Họ và tên

Địa Chỉ

Trình độ
CM

Năm vào
ngành

Năm nghỉ hưu

1

Nguyễn Hữu Kính

 

ĐHSP Toán

 

 

2

Đỗ Kim Sơn

9/13 Học Lạc, P8, MT

ĐHSP Toán

1973

2010

3

Lâm Tấn Dũng

6A1, Học Lạc, P3, MT

ĐHSP Toán

1985

2014

4

Nguyễn Hoàng Tuấn

30/2 Nguyễn An Ninh,P8, MT

ĐHSP Toán

1982

2015

 

THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI

MÔN TOÁN CẤP QUỐC GIA

  

Năm học

Học sinh có thành tích

Giải thưởng

Họ và tên

Lớp

1997 - 1998

Châu Công Điền

12 Toán

KK

1998 - 1999

Trần Minh Hưng

Nguyễn Trường Tín

11 Toán

11 Toán

KK

Giải ba

1999-2000 

Nguyễn Trường Tín

Trần Minh Hưng

Phạm Trường Huy

12 Toán

12 Toán

11 Toán 

KK

2000-2001 

Nguyễn Quốc Chí

Phạm Trường Huy

Hồ Thanh Sơn

11 Toán

12 Toán

 12 Toán

KK 

 2002-2003

 Lữ Minh Thái

Phạm Quang Vinh

 12 Toán

11 Toán

 KK

Giải ba

 2003-2004

 Phạm Quang Vinh

Lê Nguyễn Phương Thi

12 Toán

11 Toán 

Giải ba

KK 

2004-2005

Nguyễn Phạm Anh Huy

Đặng Trương Khánh Linh

Đặng Hữu Lộc

Nguyễn Dương Công Sang

Lê Nguyễn Phương Thi

Nguyễn Trung Thông

Trần Hữu Huyền Trân

11 Toán

11 Toán

11 Toán

12 Toán

12 Toán

11 Toán

12 Toán

Giải ba

 KK

 KK

 KK

Giải nhì

 KK

 KK

2005-2006

Đặng Trương Khánh Linh

Nguyễn Trung Thông

Nguyễn Cao Cường

Nguyễn Phạm Anh Huy

Đặng Hữu Lộc

12 Toán

12 Toán

11 Toán

12 Toán

12 Toán

KK

Giải ba

KK

KK

Giải ba

2008 - 2009

Võ Nhật Nguyên

Nguyễn Khắc Thiên Chương

Nguyễn Minh Hùng

11 Toán

11 Toán

11 Toán

Giải nhất

Giải ba

KK

2011 - 2012

Nguyễn Phúc Nghiệp

12 Toán

KK

 

THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN

CÁC KỲ THI OLYMPIC 30/4

 

Năm học

Học sinh có thành tích

Giải thưởng

Họ và tên

Lớp

1995-1996

Võ Chánh Trung

10 Toán

HCB

Mai Kim Săng

10 Toán

HCĐ

1997-1998

Nguyễn Trường Tín

10 Toán

HCĐ

Nguyễn Đăng Khoa

11 Toán

HCĐ

Lê Trọng Hiền

11 Toán

HCĐ

1998-1999

Hồ Thanh Sơn

10 Toán

HCB

Huỳnh Võ Hữu Tùng

11 Toán

HCB

1999-2000

Hồ Thanh Sơn

11 Toán

HCB

Phạm Trường Huy

11 Toán

HCB

Đặng Huy Đại

11 Toán

HCĐ

Nguyễn Quốc Chí

10 Toán

HCB

Nguyễn Hoàng Trung Toàn

10 Toán

HCB

2000-2001

Nguyễn Trần Mẫn

10 Toán

HCV

Lữ Minh Thái

10 Toán

HCV

Hồ Minh Tuấn

10 Toán

HCB

Nguyễn Hoàng Trung Toàn

11 Toán

HCB

Nguyễn Quốc Chí

11 Toán

HCĐ

Lê Hải Hồng Phong

11 Toán

HCĐ

2001-2002

Nguyễn Phong Nhã

10 Toán

HCB

Phạm Quang Vinh

10 Toán

HCB

Lương Quang Minh

10 Toán

HCB

2002-2003

Lê Nguyễn Phương Thi

10 Toán

HCB

Lương Quang Minh

10 Toán

HCB

Võ Thị Phụng Lan

11 Toán

HCĐ

Nguyễn Thanh Tùng

11 Toán

HCĐ

2003-2004

Nguyễn Phan Anh Huy

10 Toán

HCV

Đặng Trương Khánh Linh

10 Toán

HCV

Đặng Hữu Lộc

10 Toán

HCB

Lê Nguyễn Phương Thi

11 Toán

HCV (Hạng 1)

Trần Hữu Huyền Trân

11 Toán

HCV

Nguyễn Dương Công Sang

11 Toán

HCĐ

2004-2005

Nguyễn Trung Thông

11 Toán

HCĐ

2005-2006

Nguyễn Khoa Bình

10 Toán

HCB

Nguyễn Cao Cường

11 Toán

HCB

2006-2007

Nguyễn Khoa Bình

11 Toán

HCB

Hồ Mỹ Phương

11 Toán

HCĐ

2007-2008

Võ Nhật Nguyên

10 Toán

HCV

Nguyễn Minh Hùng

10 Toán

HCB

2008-2009

Đào Phú Trung

10 Toán

HCĐ

Nguyễn Minh Tâm

10 Toán

HCĐ

Võ Nhật Nguyên

11 Toán

HCĐ

Nguyễn Minh Hùng

11 Toán

HCĐ

Nguyễn Khắc Thiên Chương

11 Toán

HCĐ

2010-2011

Võ Hoàng Minh Quân

10 Toán

HCB

Nguyễn Hữu Sang

10 Toán

HCB

Phạm Ngọc Luân

11 Toán

HCĐ

Nguyễn Hữu Tường

11 Toán

HCĐ

Phạm Trung Vinh

11 Toán

HCĐ

2011 - 2012

Nguyễn Phạm Song Huy

10 Toán

HCB

Lê Hoàng Vĩnh Thụy

10 Toán

HCĐ

 

THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN

CÁC KỲ THI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

Năm học

Học sinh có thành tích

Giải thưởng

Họ và tên

Lớp

1997 - 1998

Huỳnh Quốc Duy

Châu Công Điền

Nguyễn chí Thái

12 Toán

12 Toán

12 Toán

Giải nhất

Giải nhất

KK

1998 - 1999

Đào Vũ Trường Sơn

Nguyễn Văn Khoa

12 Toán

12 Toán

Giải nhì

Giải nhì

1999 - 2000

Hồ Thanh Sơn

Nguyễn Trường Tín

Huỳnh Võ Hữu Tùng

11 Toán

12 Toán

12 Toán

Giải nhì

Giải ba

Giải ba

 2000 - 2001

Phạm Trường Huy

Hồ Thanh Sơn

12 Toán

12 Toán 

Giải nhì

Giải ba 

2001 - 2002

Nguyễn Quốc Chí

Đoàn Đăng Khoa

12 Toán

12 Toán

Giải nhất

HCĐ

2002 -2003

Phạm Đăng Khoa

Lữ Minh Thái

12 Toán

12 Toán

HCB

HCB

2003 - 2004

Phạm Quang Vinh

Nguyễn Phong Nhã

Nguyễn Thanh Tùng

12 Toán

12 Toán

12 Toán

HCV

HCB

HCĐ

2004 -2005

Lê Nguyễn Phương Thi

Nguyễn Dương Công Sang

Trần Hữu Huyền Trân

12 Toán

12 Toán

12 Toán

HCB

HCB

HCĐ

2005 - 2006

Nguyễn Phạm Anh Huy

Đặng Trương Khánh Linh

Nguyễn Trung Thông

12 Toán

12 Toán

12 Toán

HCV

HCV

HCV

2006 - 2007

Nguyễn Khoa Bình

Lê Ngô Duy Tuấn

11 Toán

12 Toán

HCV

HCV

2007 - 2008

Nguyễn Khoa Bình

Hồ Mỹ Phương

12 Toán

12 Toán

HCV

HCĐ

2008 – 2009

Võ Nhật Nguyên

Nguyễn Khắc Thiên Chương

11 Toán

11 Toán

HCV

HCĐ

 

THÀNH TÍCH HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN

CẤP TỈNH

 

Năm học

Học sinh có thành tích

Giải thưởng

Họ và tên

Lớp

1996 - 1997

Huỳnh  Quốc Duy

11 Toán

Giải1

Đặng Hoàng Chương

11 Toán

Giải 2

Lê Anh Huy

12 Toán

KK

Châu Công Điền

11 Toán

KK

1997 - 1998

Châu Công Điền

12 Toán

Giải 1

Đặng Hoàng Chương

12 Toán

Giải 2

Mai Kim Săng

12 Toán

Giải 3

Nguyễn Văn Khoa

11 Toán

KK

Đinh Văn Hoàng

11 Toán

KK

Lê Trọng Hiền

11 Toán

KK

1998 - 1999

Trần Minh Hưng

11 Toán

Giải 1

Huỳnh Võ Hữu Tùng

11 Toán

Giải 2

Lê Trọng Hiền

12 Toán

Giải 3

Nguyễn Văn Khoa

11 Toán

Giải 3

Nguyễn Trường Tín

11 Toán

Giải 3

Nguyễn Vĩnh Nghi

11 Toán

KK

Nguyễn Minh Quang

11 Toán

KK

Đào Vũ Trường Sơn

12 Toán

KK

Nguyễn Thị Hồng Thu

12 Toán

KK

1999-2000

Nguyễn Trường Tín

12 Toán

Giải I

Trần Minh Hưng

12 Toán

Giải 2

Huỳnh Võ Hữu Tùng

12 Toán

Giải 3

Phạm Trường Huy

11 Toán

KK

Hồ Thanh Sơn

11 Toán

KK

2000-2001

Nguyễn Quốc Chí

11 Toán

Khuyến khích

Phạm Trường Huy

12 Toán

Khuyến khích

Hồ Thanh Sơn

12 Toán

Khuyến khích

Đinh Nguyễn Anh Trung

12 Toán

Khuyến khích

Lê Hải Hồng Phong

11 Toán

Khuyến khích

2001-2002

Nguyễn Quốc Chí

12 Toán

Giải 3

Nguyễn Tuấn Ngọc

12 Toán

Giải 3

Đoàn Đăng Khoa

12 Toán

Khuyến khích

Nguyễn Trần Mẫn

11 Toán

Khuyến khích

Lê Hải Hồng Phong

12 Toán

Khuyến khích

2002-2003

Lữ Minh Thái

12 Toán

Khuyến khích

Phạm Đăng Khoa

12 Toán

Khuyến khích

Phạm Quang Vinh

11 Toán

Giải 1

Lương Quang Minh

11 Toán

Giải 2

Nguyễn Thanh Tùng

11 Toán

Giải 3

2003-2004

Phạm Quang Vinh

12 Toán

Giải 3

Lê Nguyễn Phương Thi

11 Toán

Giải 3

Nguyễn Dương Công Sang

11 Toán

Giải 3

Trần Hữu Huyền Trân

11 Toán

Giải 2

Nguyễn Phong Nhã

12 Toán

Khuyến khích

Nguyễn Thanh Tùng

12 Toán

Khuyến khích

2004-2005

Nguyễn Phước An

12 Toán

Giải nhì

Đặng Sơn Hải

11 Toán

Giải ba

Nguyễn Phạm Anh Huy

11 Toán

Giải nhì

Đặng Trương Khánh Linh

11 Toán

KK

Đặng Hữu Lộc

11 Toán

Giải ba

Nguyễn Dương Công Sang

12 Toán

Giải nhì

Lê Nguyễn Phương Thi

12 Toán

Giải nhất

Nguyễn Trung Thông

12 Toán

KK

Trần Hữu Huyền Trân

12 Toán

Giải ba

2005-2006

Đặng Trương Khánh Linh

12 Toán

Giải nhất

Nguyễn Trung Thông

12 Toán

Giải nhất

Nguyễn Cao Cường

11 Toán

Giải nhì

Nguyễn Phạm Anh Huy

12 Toán

Giải nhì

Đặng Sơn Hải

12 Toán

Giải ba

Nguyễn Hoàng Thịnh

11 Toán

Giải ba

Lê Ngô Duy Tuấn

11 Toán

Giải ba

Nguyễn Đặng Diễm Ngân

11 Toán

KK

Đặng Hữu Lộc

12 Toán

KK

Nguyễn Tuấn Việt

12 Toán

KK

2006-2007

Lê Ngô Duy Tuấn

12 Toán

Giải nhất

Nguyễn Cao Cường

12 Toán

Giải ba

Nguyễn Khoa Bình

11 Toán

Giải ba

Hồ Mỹ Phương

11 Toán

Giải ba

Ngụy Hoàng Thịnh

12 Toán

KK

2007-2008

Hồ Mỹ Phương

12 Toán

Giải nhì

Nguyễn Khoa Bình

12 Toán

Giải nhì

Nguyễn Anh Lâm

11 Toán

KK

Trần Hạnh Tường Vy

12 Toán

KK

2008-2009

Võ Nhật Nguyên

11 Toán

Giải ba

Nguyễn Anh Lâm

12 Toán

KK

Huỳnh Vĩnh Phú

12 Toán

KK

Đinh Hải Nguyên

11 Toán

KK

Nguyễn Khắc Thiên Chương

11 Toán

KK

Nguyễn Minh Hùng

11 Toán

KK

2009-2010

Võ Nhật Nguyên

12 Toán

Giải nhì

Nguyễn Khắc Thiên Chương

12 Toán

Giải nhì

Nguyễn Minh Hùng

12 Toán

KK

Đinh Hải Nguyên

12 Toán

KK

Phạm Thanh Hằng

11 Toán

KK

2010-2011

Dương Nguyễn Đức Duy

11 Toán

Giải ba

Nguyễn Hoàng Hiệp

11 Toán

Giải nhì

Phạm Ngọc Luân

11 Toán

Giải nhì

Lê Minh Khoa

12 Toán

Giải ba

Lê Trung Hiếu

12 Toán

 Giải ba

Nguyễn Đình Thu

12 Toán

KK

Đỗ Quang Bình

12 Toán

KK

Nguyễn Minh Tâm

12 Toán

Giải nhì

Phạm Phát Lợi

12 Toán

Giải nhì

2011-2012

Phạm Ngọc Luân

12 Toán

Nhất

Lê Hoàng Hạc

12 Toán

Nhì

Nguyễn Phúc Nghiệp

12 Toán

Nhì

Dương Nguyễn Đức Duy

12 Toán

Ba

Võ Thị Mai Phương

12 Toán

Ba

Nguyễn Hữu Tường

12 Toán

Ba

Phạm Trung Vinh

12 Toán

Ba

Nguyễn Hoàng Hiệp

12 Toán

KK

Trần Mạnh Hoàng

12 Toán

KK

Đoàn Thanh Khải

11 Toán

KK

Vương Thiên Lộc

12 Toán

KK

Vũ  Hoàng Minh Quân

11 Toán

KK

 

 

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos

ẢNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 15
  Tổng lượt truy cập: 354830