Truy cập nội dung luôn

Thông Tin Pháp Luật Thông Tin Pháp Luật

Tài liệu sinh hoạt Ngày pháp luật 04/2016
Tài liệu sinh hoạt Ngày pháp luật 04/2016

Tài liệu sinh hoạt Ngày pháp luật 04/201...

LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12...

Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
Luật số 25/2008/QH12 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm y tế...

Luật số 58/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
Luật số 58/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Luật số 58/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘ...

Luật số: 58/2010/QH12 LUẬT VIÊN CHỨC
Luật số: 58/2010/QH12 LUẬT VIÊN CHỨC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,Quốc hội ban hành Luật Viên chức...

Luật số 12/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT CÔNG ĐOÀN
Luật số 12/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật Công đoàn...

Luật số 22/2008/QH12 của Quốc hội : LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Luật số 22/2008/QH12 của Quốc hội : LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức...

LUẬT Sửa đổi, bổ sung năm 2009 một số Điều của Luật Giáo dục
LUẬT Sửa đổi, bổ sung năm 2009 một số Điều của Luật Giáo dục

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11...

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2005
Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2005

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về giáo dục...

Chung Kết Cuộc Thi Tìm Hiểu Kiến Thức Pháp Luật Trường THPT Chuyên TG
Chung Kết Cuộc Thi Tìm Hiểu Kiến Thức Pháp Luật Trường THPT Chuyên TG

Nhằm củng cố và bổ sung kiến thức về luật giáo dục và luật viên chức cho giáo viên toàn trường, ngày 09/04/2016, Công Đoàn trường THPT Chuyên Tiền Giang tổ chức cuộc thi Kiến thức pháp luật vòng loại với những câu hỏi trắc nghiệm về luật viên chức, luật giáo dục… Kết quả vòng loại có 18 giáo viên và...

Xem thêm >>

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos

ẢNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 15
  Tổng lượt truy cập: 354830