Truy cập nội dung luôn

HỘI KHUYẾN HỌC HỘI KHUYẾN HỌC

DANH SÁCH  BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC

NHIỆM KỲ 2015 – 2016

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nữ

Địa Chỉ

Trình độ

Văn hóa

Chức vụ được phân công

01

Nguyễn Minh Biền

09.09.1957

 

P5. MT.TG

12/12

Chủ Tịch

02

Lê Thị Chúc

01.01.1955

X

P3 .MT.TG

12/12

P. chủ tịch

03

Nguyễn Vũ Thanh

29.04.1964

 

P 3. MT.TG

12/12

P. chủ tịch

04

Trần Công Huẩn

17.06.1959

X

P5. MT.TG

12/12

UV

05

Lê Phước Dũ

04.01.1953

 

P 5. MT.TG

12/12

UV

06

Cao Hoàng Bích

18.06.1956

X

P 6. MT.TG

12/12

UV ( kế toán)

07

Nguyễn Phạm Bảo Dung

01.01.1977

 

ĐT. MT.TG

12/12

UV

08

Phạm Đăng Khanh

15.03.1965

 

P 6. MT.TG

12/12

UV

19

Đỗ Kim Sơn

10.05.1951

 

P 8. MT.TG

12/12

UV

10

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

03.07.1958

X

P 2. MT.TG

12/12

UV

11

La Thị Linh Kiều

29.09.1965

X

P 5. MT.TG

12/12

UV

 

 

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos

ẢNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 15
  Tổng lượt truy cập: 354830