Truy cập nội dung luôn

Giới Thiệu Giới Thiệu

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TIỀN GIANG                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CHUYÊN                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘI VIÊN CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ VÀ GIÁO DỤC

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TIỀN GIANG

 

Stt

Họ và tên

Năm
sinh

Học hàm,
học vị

Chức vụ
hiện nay

Công tác tại
cơ quan

Chỗ ở hiện nay

Điện thoại

1

 Nguyễn Vũ Thanh

1964

Thạc sĩ Toán

Hiệu trưởng

THPT Chuyên

7/3 Nguyễn Huỳnh Dức
Phường 3, Mỹ Tho, TG

3879807

2

 Võ Phúc Châu

1967

Thạc sĩ Văn

TT Tổ Văn

THPT Chuyên

013A Ấp Bắc, Phường 5
Mỹ Tho, TG

3885201

3

 Đỗ Kim Sơn

1951

ĐHSP Toán

Giáo viên

THPT Chuyên

9/13 Học Lạc, Phường 8
Mỹ Tho, TG

3871598

4

 Nguyễn Thu Thủy

1957

ĐHSP Chính trị

Giáo viên

THPT Chuyên

124 Yersin, Phường 4,
Mỹ Tho, TG

3885019

5

 Lê Thị Chúc

1958

ĐHSP Chính trị

Giáo viên

THPT Chuyên

117 Nguyễn Anh Giác,
Phường 3, Mỹ Tho, TG

3875369

6

 Nguyễn Thị Mỹ Duyên

1958

ĐHTX Văn

Giáo viên

THPT Chuyên

8 Cô Giang, Phường 2,
Mỹ Tho, Tiền Giang

3876950

7

 Phạm Duy Thệ

1960

ĐHTC TDTT

Giáo viên

THPT Chuyên

675 Ấp1, Đạo Thạnh,
Mỹ Tho, TG

3871636

8

 Cao Hoàng Bích

1956

ĐHSP Sinh

Giáo viên

THPT Chuyên

13/11 Quốc lộ 60, P6
Mỹ Tho, TG

3881619

9

 Phan Ngọc Thùy

1965

ĐHSP Văn

Giáo viên

THPT Chuyên

Đống Đa, Phường 4
Mỹ Tho, TG

3874974

10

 Lê Phước Dũ

1953

ĐHSP Sử

Giáo viên

THPT Chuyên

50 Đống Đa, Phường 4
Mỹ Tho, TG

3874961

11

 Trần Công Huẩn

1959

ĐHSP Lý

Giáo viên

THPT Chuyên

1017 Trần Hưng Đạo, P5
Mỹ Tho, TG

3882532

12

 Lưu Minh Trí

1969

ĐHSP Toán, Tin

Giáo viên

THPT Chuyên

634 Ấp 1, Đạo Thạnh,
Mỹ Tho, TG

3887327

13

Trương Thị Thanh Trúc

1963

ĐHSP Văn

Giáo viên

THPT Chuyên

44/2 Lý Thường Kiệt,
Phường 4, Mỹ Tho, TG

3880864

14

 Phan Minh Thùy

1980

Thạc sĩ Văn

Giáo viên

THPT Chuyên

Mỹ Tho, Tiền Giang

3889702

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos

ẢNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 15
  Tổng lượt truy cập: 354830