Truy cập nội dung luôn

BAN GIÁM HIỆU BAN GIÁM HIỆU

 

 BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

ThS  Nguyễn Vũ Thanh

ĐC: 7/3 Nguyễn Huỳnh Đức - F3 - Mỹ Tho - TG

ĐT: 0733.879807

Email: vuthanhmytho@yahoo.com

DĐ: 0918.791078

   
 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN

Thầy Nguyễn Văn Đồng

ĐC: 392 - Trần Hưng Đạo - F4 - Mỹ Tho - TG

ĐT: 0733.873914

Email: nguyenvandongmt@yahoo.com.vn

DĐ: 0909.823887

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - PHỤ TRÁCH GVCN & PHONG TRÀO HS 

 Cô Nguyễn Thị Thanh Vân

ĐC: 255 ấp 5 - xã Trung An - Mỹ Tho - TG

ĐT: 0733.859859

Email: nguyenthithanhvantg@yahoo.com

DĐ: 0733.581681

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - PHỤ TRÁCH CSVC & NCKH GV

 Thầy Lưu Minh Trí

ĐC: 634 ấp 1 - xã Đạo Thạnh - Mỹ Tho - TG

ĐT:

Email: luuminhtrichuyentg@yahoo.com

DĐ: 0913.611602

 

VIDEOS VIDEOS

Tất cả videos

ẢNH ẢNH

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

LIÊN KẾT LIÊN KẾT

THỐNG KÊ THỐNG KÊ

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 15
  Tổng lượt truy cập: 354830